19-04-2018

Op dinsdag 17 april was het de Dag van de Duitse Taal. Thema dit jaar was 'Duits in het beroepsleven'.

De entree en de aula waren door leerlingen van de 4e klas TL versierd. De tweedeklassers van de TL werkten afgelopen week in groepen rondom dit thema. Er werden posters gemaakt van beroepen in Duitsland. De docenten werden in de morgenpauzes in de teamkamer getrakteerd op een passend cakegebakje. In de lunchpauzes konden alle leerlingen (en hongerige docenten) een broodje Frankfurter kopen. Ondertussen konden ze genieten van hedendaagse Duitse muziek. De catering werd uitermate professioneel geassisteerd door de vierdeklassers van de TL. De actie viel zodanig in de smaak, dat aan het einde van de grote pauzes alle broodjes op waren. Een groot succes dus! Fijn dat zovelen de actie konden waarderen. Dank aan de catering, de leerlingen uit TL4 , de dames van het OOP en de conciërges!