Nieuws

 Vmbo-leerlingen zijn op de Burg. Keijzerweg op het goede adres! Ook de brugklassen theoretische leerweg/havo krijgen hier hun lessen. De locatie ligt centraal in Papendrecht aan de Burgemeester Keijzerweg. Op het vmbo hebben we een breed aanbod aan opleidingen.

Senna

Voor de basis - en kaderberoepsgerichte leerweg hebben we een breed aanbod in de sectoren techniek, zorg & welzijn en economie & ondernemen. De lessen worden gegeven in een moderne leeromgeving. In de lesprogramma's zitten stages en is nadrukkelijk aandacht voor wat leerlingen in de praktijk tegenkomen.

Op de theoretische leerweg geven wij de leerlingen een goede basis voor hun vervolgopleiding. Onze leerlingen doen examen in een extra vak. Dit zorgt voor een goede doorstroommogelijkheid naar het mbo of naar de havo. 

Wij willen dat onze leerlingen hun vmbo-opleiding op De Lage Waard met goede resultaten afsluiten. Dat betekent een leuke schooltijd, iets voor anderen kunnen betekenen en natuurlijk een passend diploma.

Wilt u meer weten over een van onze vmbo - opleidingen? Klik dan op onze vernieuwde magazines.

  Beroepsgerichte leerwegen:                                          

BK 2

Theoretische leerweg en brugklas vmbo / th:

TL 2