Een school heeft het recht om op bepaalde onderdelen af te wijken van vakantie-indeling van het ministerie van OCW.

Vakantieschema 2018-2019

   van tot en met 
 herfstvakantie zaterdag 20 oktober 2018 zondag 28 oktober 2018 
 kerstvakantie zaterdag 22 december 2018  zondag 6 januari 2019 
 voorjaarsvakantie zaterdag 23 februari 2019  zondag 3 maart 2019
 meivakantie zaterdag 20 april 2019 zondag 5 mei 2019
 zomervakantie zaterdag 20 juli 2019 zondag 1 september 2019

Feestdagen / vrije dagen 2018 – 2019:

  • Vrijdag voor voorjaarsvakantie: 22 februari 2019
  • Goede Vrijdag: 19 april 2019 (voorafgaand aan de meivakantie)
  • 2e Paasdag: 22 april 2019 (valt binnen de meivakantie)
  • Koningsdag: 27 april 2019 (valt binnen de meivakantie)
  • Hemelvaartsdag: 30 mei 2019
  • Vrijdag na Hemelvaart: 31 mei 2019
  • 2e Pinksterdag: 10 juni 2019