Een school heeft het recht om op bepaalde onderdelen af te wijken van vakantie-indeling van het ministerie van OCW.

Vakantieschema 2018-2019

   van tot en met 
 zomervakantie maandag 22 juli 2019 vrijdag 30 augustus 2019

Vakantieschema 2019-2020

    van  tot en met 
 herfstvakantie  maandag 21 oktober 2019  vrijdag 25 oktober 2019
 kerstvakantie  maandag 23 december 2019  vrijdag 3 januari 2020
 voorjaarsvakantie  maandag 24 februari 2020  vrijdag 28 februari 2020
  meivakantie  maandag 20 april 2020  vrijdag 1 mei 2020
 zomervakantie  maandag 20 juli 2020  vrijdag 28 augustus 2020

Feestdagen / vrije dagen 2019 – 2020:

  • Goede Vrijdag: vrijdag 10 april 2020
  • Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020
  • Koningsdag: maandag 27 april 2020 (valt in de meivakantie)
  • Bevrijdingsdag: dinsdag 5 mei 2020
  • Hemelvaartsdag: donderdag 21 mei 2020
  • Vrijdag na Hemelvaart: vrijdag 22 mei 2020
  • Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020