De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling Financiën. Als staffunctionaris financiën voer je boekhoudkundige en financieel- administratieve werkzaamheden uit, adviseer je de directie inzake begrotingsvoorbereiding, de jaarrekening en coördineer je de uitvoering ervan, voer je interne controles en rapportages uit en stuur je de medewerker financiën (1½ dag per week) aan.

 


In deze functie werk je voor beide locaties, maar je standplaats is locatie havo/vwo.

 

Werkzaamheden:

Boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden (o.a.):

 • Controleert en digitaliseert ingekomen facturen, codeert ten behoeve van de verwerking in de boekhouding en zorgt voor een tijdige betaling;
 • Houdt kas,- en bankafrekeningen bij en verwerkt de gegevens in de boekhouding;
 • Voert een debiteuren- en crediteurenadministratie;
 • Bewaakt vastgestelde budgetten;
 • Handelt ouderbijdragen af d.m.v. WIS Collect;
 • Draagt zorg voor archivering van alle boekhoudkundige bescheiden.

Voorbereiding rapportages omtrent financieel resultaat en vermogenspositie:

 • Controleert financieel-economische cijfermatige informatie op juistheid en volledigheid en brengt zo nodig correcties aan;
 • Stemt financiële deeladministraties op elkaar af;
 • Signaleert verschillen tussen het vastgestelde budget en de ingediende facturen, bespreekt mogelijke oorzaken met de budgethouders en doet aanbevelingen aan bestuur en directie ter bijsturing.

Advisering & coördinatie inzake begrotingsvoorbereiding en de jaarrekening (o.a.):

 • Stelt periodiek inkomsten- en uitgavenoverzichten samen;
 • Verstrekt financiële gegevens ten behoeve van het opstellen van deelbegrotingen en meerjarenramingen;
 • Stelt op basis van de door de directie bepaalde uitgangsposities de conceptbegroting op;
 • Stelt de jaarrekening op.
Functie eisen: We zoeken iemand die o.a.:
 • een afgeronde financieel-economische opleiding heeft en recente relevante werkervaring (bij voorkeur binnen een onderwijsinstelling);
 • ruime kennis van de financiële wet- en regelgeving en het begrotingsproces;
 • vaardig is in het samenstellen van inkomsten- en uitgavenoverzichten;
 • georganiseerd en communicatief is en het werk snel eigen maakt.
 • Bij voorkeur ervaring met werken met één of meerdere van de volgende programma’s: RAET, AccountView, Visionplanner en ProActive.
Let op: Onze sollicitaties verlopen via Meesterbaan. Je zult door worden gestuurd naar www.meesterbaan.nl Solliciteer nu!