Een school heeft het recht om op bepaalde onderdelen af te wijken van vakantie-indeling van het ministerie van OCW.

Vakantieschema 2021-2022

   van tot en met
 herfstvakantie  maandag 18 oktober 2021  vrijdag 22 oktober 2021 
 kerstvakantie  maandag 27 december 2021   vrijdag 7 januari 2022
 voorjaarsvakantie  maandag 28 februari 2022  vrijdag 4 maart 2022
 meivakantie  maandag 25 april 2022  vrijdag 6 mei 2022
 zomervakantie  maandag 11 juli 2022  vrijdag 19 augustus 2022

 FEESTDAGEN / VRIJE DAGEN 2021-2022

  • Maandag na de zomervakantie: maandagmorgen 30 augustus 2021 (middag aanwezig)
  • Extra vrije dag voor de voorjaarsvakantie: vrijdag 25 februari 2022
  • Goede Vrijdag: vrijdag 15 april 2022
  • Tweede Paasdag: maandag 18 april 2022
  • Koningsdag: woensdag 27 april 2022 (valt in de meivakantie)
  • Bevrijdingsdag: donderdag 5 mei 2022 (valt in de meivakantie)
  • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022
  • Vrijdag na Hemelvaart: vrijdag 27 mei 2022
  • Tweede Pinksterdag: maandag 6 juni 2022