Op CSG De Lage Waard is een MR die bestaat uit 16 leden: 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen.

De personeelsleden (van beide locaties) in de MR vormen de PMR, de ouders en leerlingen vormen samen de OLMR. De PMR heeft een aantal extra verantwoordelijkheden, vooral waar het gaat over personeelsaangelegenheden. Daarom voert de PMR met een zekere regelmaat overleg met de directie. Dat overleg noemen we op CSG De Lage Waard: Directie/PMR-overleg. Personeelsbeleid en taakbeleid zijn belangrijke onderwerpen in dit overleg.

De OLMR bereidt net als de PMR in eigen geleding de MR vergadering voor. De MR vergadert meestal 5 keer per jaar. In het grootste deel van de MR-vergadering is de directie aanwezig om informatie te delen en agendapunten toe te lichten.  De besluitvorming in de MR vindt in afwezigheid van de directie plaats. De MR-vergaderingen worden altijd geopend en gesloten met gebed. Minimaal 1 keer per jaar vergaderen de MR en het (toezichthoudend) bestuur gezamenlijk. De agenda voor dit overleg wordt in gezamenlijkheid opgesteld.

De MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding

 • Dhr. F.G.D. de Bruijn
 • Dhr. H. Bikker
 • Mw. D. van der Lans - Mouthaan
 • Mw. M. Groen - Zeewijk

Emailadres: mr-ouder@delagewaard.nl

Leerlinggeleding

 • Anna Houweling
 • Ester Morks
 • Sarah Smink
 • Karsten Lems

Emailadres: mr-leerling@delagewaard.nl

Personeelsgeleding

 • Dhr. A.J. Besseling
 • Dhr. R. den Besten
 • Dhr. A.J. Boer
 • Dhr. G.A.M. Hogendoorn
 • Mw. H.H. Hol
 • Mw. J. van der Laan
 • Dhr. D.J.C. Spits
 • Mw. A.M.C. Stam-Broere

Emailadres: mr@delagewaard.nl