In de vergadering van het toezichthoudend bestuur is de jaarrekening 2019 met de goedkeurende accountantsverklaring vastgesteld. Wilt u meer informatie neem dan contact op met het Hoofd Stafafdeling Financiën van CSG De Lage Waard via fpa@delagewaard.nl