In de vergadering van het toezichthoudend bestuur is het jaarverslag 2021 met de goedkeurende accountantsverklaring vastgesteld. Wilt u meer informatie neem dan contact op met het Hoofd Stafafdeling Financiën van CSG De Lage Waard via fpa@delagewaard.nl