Oorsprong van de scholengemeenschap

De wortels van onze scholengemeenschap liggen voor een flink deel in Dordrecht. Door de enorme groei van het Christelijk Lyceum te Dordrecht eind jaren ‘50 van de vorige eeuw, werden twee dependances gesticht, in Zwijndrecht (1962) en Papendrecht (1968). Beide dependances werden later zelfstandige scholen, Het Develsteincollege te Zwijndrecht in 1965 en De Lage Waard te Papendrecht in 1972. Daarmee waren toen drie scholen onder het beheer van de Vereniging voor Christelijk Algemeen Voortgezet en Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs te Dordrecht ontstaan. De jaarverslagen van deze drie scholen werden in één boekje uitgegeven en er was onderling overleg op allerlei gebied.

1975

De ‘Christelijke Scholengemeenschap voor havo en atheneum De Lage Waard’ groeide sterk en de noodbouw werd verwisseld voor een stenen gebouw. Het nieuwe schoolgebouw was berekend op 1000 leerlingen en werd geopend in 1975. Het grootste aantal leerlingen werd bereikt in 1985, namelijk 1314. Er werden 9 noodlokalen bijgeplaatst. Ook personeel en schoolleiding groeiden in aantal. Na de start met een rector en één conrector waren er in de jaren ‘80 vijf conrectoren naast de rector.

Oprichting vereniging in 1988 en fusies in 1989

In 1988 werd de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Papendrecht en Omstreken opgericht. In 1989 volgde de bestuurlijke fusie tussen drie Papendrechtse scholen:

De Lage Waard, Christelijke Scholengemeenschap voor havo/vwo
De Keijzerweerd, Christelijke Scholengemeenschap voor vbo
De Prins Bernhardschool voor Christelijk mavo
Nog een fusie: 1993
In 1993 werd deze fusie gevolgd door een scholenfusie waarbij ook De Molenwaard, Christelijke Scholengemeenschap te Alblasserdam was betrokken. Statuten werden gewijzigd, een nieuwe vereniging ontstond: de Vereniging voor Christelijke Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard West, gevestigd te Papendrecht.

Het gezamenlijk aantal leerlingen groeide van 1734 (in 1993) naar 1964 (in 2004). In 1993 werden de gebouwen in Alblasserdam afgestoten en in 1997 het gebouw van de mavo. Aan de Burg. Keijzerweg is sinds 1997 het volledige vmbo gevestigd. Daar werd in 2004 twee maal fors uitgebreid. Medio 2005 is de nieuwe aanbouw van acht lokalen aan de vestiging havo/vwo (Vijzellaan) gereed gekomen.

Op dit moment verzorgen we voor ongeveer 2000 leerlingen onderwijs verspreid over twee vestigingen: locatie havo/vwo (Vijzellaan) en locatie vmbo/mavo (Burgemeester Keijzerweg).