De school is gevestigd op twee locaties in Papendrecht (Vijzellaan 4 en Burgemeester Keijzerweg 5). Dat is zo gegroeid door de verschillende fusies die in het verleden hebben plaats gevonden.

Het organogram van de school ziet er als volgt uit:   

Organigram 2020.vsdx
                 

 Een aantal namen en functies noemen we bij naam omdat zij veel contacten buiten de school hebben.

Directie

  • Dhr. K.A. Kloet, directeur-bestuurder  
  • Dhr. H. Hofman, sectordirecteur havo/vwo
  • Dhr. D.A. Visser, sectordirecteur vmbo/mavo
De sectordirecteuren zijn eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, het personeel en het onderwijskundige beleid op de locatie.

Afdelingsleiders

De afdelingsleiders dragen de dagelijkse verantwoordelijkheid over een deel van de leerlingen en docenten en staan onder directe verantwoordelijkheid van de sectordirecteur.

Locatie havo/vwo  
Onderbouw havo  mw. E. Capelle-Klap
Onderbouw vwo  dhr. J.L. van Beuzekom
Havo 3, 4 en 5  dhr. A.W. Verbeek
Vwo 3, 4, 5 en 6  dhr. R.J. Paauwe                                           
   
Locatie vmbo/mavo  
Mavo mw. K. de Ruijter
Onderbouw basis / kader mw. M.H. Kroos
Bovenbouw basis / kader dhr. P.A. Hoogendoorn

Coördinatoren

Onder leiding van de afdelingsleiders functioneren de coördinatoren. Dit zijn docenten die een aantal uren in de week veel praktische zaken ter hand nemen zoals ongeoorloofd verzuim, enz.

Locatie havo/vwo  
Onderbouw havo  mw. M. Dankers
Onderbouw vwo  mw. Witvliet-Broekhuizen
Havo 3, 4, 5  mw. M. Stam-Smit                                              
Vwo 3, 4, 5 en 6  dhr. A.W. Baardwijk
   
Locatie vmbo/mavo  
Mavo klas 1 en 3  mw. A.F. de Keizer
Mavo klas 2 en 4  dhr.  V. Rutte
Onderbouw basis / kader  dhr. H.H. IJzerman
Bovenbouw basis / kader  dhr. C.G. van Gorsel