Cambridge Engels Cambridge English
04-07-2022

We hebben voor de tweede keer op rij van Cambridge English de status ‘Gold Preparation Centre’ gekregen! Deze status wordt toegekend als je minimaal drie jaar op rij een preparation centre voor Cambridge Assessment English bent, tenminste drie verschillende ERK niveaus aanbiedt en meer dan honderdvijftig kandidaten een examen maken.

Al ruim tien jaar bieden we onze leerlingen Cambridge English aan. Eerst deden wij dit modulair voor geïnteresseerde leerlingen en sinds 2021 gaan alle leerlingen van de locatie havo/vwo op voor het examen Cambridge English.  We willen graag dat onze leerlingen met meer dan alleen een cijfer voor Engels de school verlaten. De voorbereiding op de examens stelt alle leerlingen in staat om een zeer goed niveau van Engels te behalen, zowel schriftelijk als mondeling. Het internationaal erkende certificaat dat ze ontvangen wordt dikwijls gevraagd als bewijs van het behaalde niveau op de vervolgopleidingen of voor buitenland stages. Leerlingen doen in havo 5 examen voor Cambridge First for Schools en in vwo 6 het examen voor Cambridge Advanced. Ook havo 5 leerlingen die dit niveau aan kunnen, mogen opgaan voor Cambridge Advanced. Doordat zoveel leerlingen examen doen voor Cambridge English zijn we een preparation centre voor het afnemen van examens geworden.

“We zijn enorm trots dat Cambridge English ons heeft benoemd als ‘Gold Preparation Centre’. Het aanbieden van het Cambridge English examen voor al onze leerlingen op de locatie havo/vwo is een flinke organisatie. De docenten van de vakgroep Engels hebben het onderwijs zo ingericht dat elke leerling in staat is om deel te nemen aan het examen, zonder dat hiervoor extra lessen gegeven worden. Als je dan deze status krijgt, is dat een enorm compliment voor onze school” vertelt Herman Hofman sectordirecteur locatie havo/vwo. “Het mooie is dat we vanaf september ook Cambridge English voor onze 3e en 4e klassen van het vmbo gaan aanbieden. In dit examen worden de vaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren getest en kunnen ook onze vmbo-leerlingen met een diploma internationaal bewijzen dat ze Engels vaardig zijn.”