07-07-2021

Sinds enkele jaren loopt het gesprek met de gemeente Papendrecht over nieuwe huisvesting voor CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College. De gebouwen van beide scholen zijn aan vervanging toe. De afgelopen periode hield de gemeente zich bezig met het vraagstuk waar deze scholen gesitueerd worden en in welke vorm. Daarvoor is onder andere een haalbaarheidsonderzoek gedaan.

 

De afgelopen week kwam de gemeente naar buiten met een persbericht en een filmpje waarin de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden gepresenteerd. Het persbericht en filmpje zijn hier te lezen en te bekijken. Op deze pagina zijn tevens de vier mogelijke scenario’s in te zien die de gemeente heeft opgesteld.

Visie CSG De Lage Waard op de nieuwbouw

CSG De Lage Waard heeft een duidelijke visie op de nieuwbouw. Onze voorkeur gaat uit naar scenario twee: beide scholen krijgen op hun huidige locatie huisvesting en een sportgebouw voor alle leerwegen. Dus CSG De Lage Waard volledig op de Vijzellaan, het Willem de Zwijger College volledig op de locatie Van der Palmstraat.

Dit scenario past bij onze identiteit en dat wat we onze leerlingen willen bieden: de mogelijkheid om zich succesvol te ontwikkelen als leerling én persoon in een kansrijke en stimulerende omgeving. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar een kleinschalige setting. Omdat we geloven dat we vanuit een dergelijke setting op de beste manier persoonlijke aandacht en begeleiding kunnen bieden aan onze leerlingen. We hebben onze visie bekend gemaakt bij de gemeente Papendrecht en bij de medezeggenschapsraad.

Inloopmomenten 12 en 13 juli

Op 12 en 13 juli organiseert de gemeente twee inloopmomenten voor omwonenden en andere stakeholders. Tussen 17.00-19.00 uur kunnen zij meepraten over de scenario’s op de volgende locaties:

  • Maandag 12 juli, 17.00 - 19.00 uur, Willem de Zwijger College, Van der Palmstraat 2
  • Dinsdag 13 juli, 17.00 - 19.00 uur, CSG De Lage Waard, Vijzellaan 4

We zijn benieuwd naar de meningen, ideeën, vragen en suggesties die er leven bij belanghebbenden en -stellenden. U bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.