26-11-2022

Per 1 januari 2023 start Peter Hoogendoorn als nieuwe sectordirecteur van de locatie vmbo/mavo. Hij volgt daarmee André Visser op die start als directeur onderwijs op het CSG Willem de Zwijger college in Schoonhoven.

Peter is een bekend gezicht op CSG De Lage Waard. Hij werkt al 18 jaar voor de school en is op dit moment afdelingsleider Talent XL bovenbouw. Peter werkte 10 jaar als docent economie, heeft hart voor het vmbo en heeft veel ervaring in het aansturen van mensen en het uitwerken van centrale beleidsplannen naar concrete onderwijsprogramma’s. In de gesprekken die de benoemingscommissie en de benoemingsadviescommissie met Peter heeft gevoerd overtuigde hij de beide commissies met zijn heldere visie op de toekomst van het vmbo voor onze school. Peter heeft ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging: “Ik ben blij dat ik samen met het team de nieuw ingeslagen weg van de school verder vorm kan geven.” 

De directie feliciteert Peter met zijn benoeming als sectordirecteur voor de locatie vmbo/mavo en wenst hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging.