21-12-2018

Op het vmbo staat leren door doen hoog in het vaandel. Deze week hebben twee leerlingen getoond het metselen al aardig onder de knie te hebben. Met nauwelijks enige ervaring zijn de vierdejaars leerlingen samen met hun techniekdocent Bert IJzerman vol goede moed aan de slag gegaan.

Ditmaal was het geen proefmuurtje dat later weer verwijderd zou worden. Nadat Stedin van het gasverdeelstation op het schoolplein twee asbesthoudende wanden had verwijderd, bleek dat de netbeheerder het aan de school zelf overliet om nieuwe muren te plaatsen. De school was hier behoorlijk verbaasd over, maar besloot het karwei zelf op te pakken. Stedin was bereid het materiaal te betalen.  Leenman BV,  de voormalige werkgever van de techniekdocent aarzelde geen moment om dit project te ondersteunen en zegde direct zijn medewerking toe. Zij stelden de  steiger, bouwhekken en steenzaag beschikbaar. Na twee dagen stevig doorwerken, staan er twee stevige muren. De beide examenleerlingen kunnen met gerechtvaardigde trots terugzien op een geslaagde klus.