15-02-2019

Afgelopen week kregen de examenklassen die het vak geschiedenis volgen een gastles over de DDR en het communisme.

Gastspreker Gunnar Planitzer vertelde aan de hand van door de leerlingen opgestelde vragen over zijn leven in de DDR. Met behulp van een kaart van Berlijn en vele documenten uit de tijd van de Koude Oorlog werden de leerlingen meegenomen naar de tijd van de koude oorlog. Bananen? Die kon je misschien twee keer per jaar krijgen. Een auto kopen? Daar moest je ruim dertien jaar op wachten. Pizza? Niet beschikbaar in de DDR. Het was een indrukwekkende inkijk in een compleet andere tijd en wereld. Een mooie bijdrage aan het onderwerp 'de koude oorlog'.