20-10-2018

Atheneum 5 bezocht onlangs het geologisch museum Hofland in Laren. De excursie sloot aan bij het CE-onderwerk plaattektoniek van het vak aardrijkskunde. Museum Hofland streeft ernaar om de bezoekers op een toegankelijke, maar wetenschappelijk verantwoorde manier, inzicht te geven in de bouw en geschiedenis van de aarde. Tijdens een hoorcollege geologie ging het over plaattektonische processen die van belang zijn bij de vorming van stollingsgesteenten, sedimentgesteenten en metamorfe gesteenten. Daarna determineerden de leerlingen tijdens een gesteentepracticum gesteenten. Zo werden de geologische processen van het college gekoppeld aan de vorming van deze gesteenten.