02-03-2018

Voor de leerlingen in groep 8 (en hun ouders) is een spannende tijd aangebroken: adviesgesprekken op de basisschool en het kiezen van een middelbare school. We hopen dat de leerlingen tijdens de open lessen en het open huis een goed beeld hebben gekregen van De Lage Waard.

Aanmelden gaat als volgt: het aanmeldingsformulier moet uiterlijk 15 maart 2018 in ons bezit zijn. De aanmelding van de leerlingen van de protestants-christelijke basisscholen in de regio West-Alblasserwaard (Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en de dorpen in de binnenwaard) verloopt meestal via de basisschool. In alle andere gevallen moeten de ouders er zelf voor zorgen dat het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend verzonden (of gebracht) wordt naar de juiste locatie van onze school. De aanmeldingsformulieren voor de havo/vwo & atheneum brugklassen moeten  verzonden worden naar de locatie Vijzellaan. De aanmelding voor de overige klassen moeten verzonden worden naar de locatie Burg. Keijzerweg. Als u twijfelt of u zelf de aanmelding moet verzorgen of de basisschool dit doet, kunt u altijd even contact opnemen met de leerkracht van groep 8.

Als het aanmeldingsformulier bij ons is binnengekomen, ontvangt u een bevestiging dat de aanmelding in behandeling wordt genomen. In de periode van half maart tot half april nemen wij contact op met alle groep 8-leerkrachten voor de zogenaamde ‘warme overdracht’. Het doel van deze intake is dat uw kind een zo goed mogelijke start kan maken aan het begin van het nieuwe schooljaar. Aan het einde van week 16 (de week van 16 april) ontvangt u definitief bericht over de plaatsing.

We hopen uw zoon of dochter volgend schooljaar te mogen verwelkomen op De Lage Waard!

De aanmeldingsformulieren vindt u hier: