Gewoon onderwijs met eigen aanpak

Wij doen er alles aan om jou goed te leren kennen en je de ruimte te geven jezelf te zijn. Zo willen wij je helpen jouw unieke talenten tot bloei te laten komen. Dat betekent ook dat je extra begeleiding en ondersteuning krijgt als je dat nodig hebt. Zo kun je bij ons terecht in het lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) of de Zorgklas voor als je veel structuur en duidelijkheid nodig hebt (zoals bijvoorbeeld bij autisme).

Het lwoo en de Zorgklas bieden gewoon onderwijs, met een eigen aanpak! Er is een eigen plek binnen de school. De klassen zijn kleiner dan gebruikelijk en er wordt door minder verschillende docenten les gegeven. Na twee jaar ben je zo goed voorbereid dat je kunt instromen in de bovenbouw op het niveau dat bij je past.

Check het filmpje van het lwoo en de Zorgklas voor een indruk!
 
Wat is lwoo?
Lwoo staat voor leerwegondersteunend onderwijs en is voor leerlingen met een vmbo-basis of kader advies. Leerwegondersteuning (lwoo) is gewoon onderwijs, met een eigen aanpak. Je volgt dus bij ons het Talent XL vmbo maar dan op een eigen plek binnen de school. De klassen zijn ook kleiner dan gebruikelijk en er wordt door minder verschillende docenten les gegeven. Na twee jaar ben je zo goed voorbereid dat je kunt instromen in de bovenbouw op het niveau dat bij je past.
 
Wat is de Zorgklas?
Op de vmbo afdeling van CSG De Lage Waard bieden wij in leerjaar 1 en 2 een Zorgklas. Deze klas is speciaal voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (zoals bijvoorbeeld autisme) waarbij veel structuur en duidelijkheid nodig is. In de Zorgklas wordt lesgegeven op het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg en op mavo-niveau. Uiteraard moet de ondersteuningsbehoefte passen binnen het reguliere vmbo. We werken er in de Zorgklas naar toe dat je na twee jaar kunt doorstromen naar de reguliere bovenbouw.

Hoe werkt het in de Zorgklas?
We starten de dag bij je eigen mentor in een vast lokaal. We bieden hier rust, structuur, voorspelbaarheid en stilte, zodat jij je kunt concentreren op je werk. Het is dus altijd heel rustig en stil in dit lokaal.  Je krijgt de hele ochtend les van je mentor. In het lokaal werken totaal 20 leerlingen: 10 eerste- en 10 tweedeklassers. Je werkt op je eigen niveau (vmbo-bl of mavo-niveau). De vakken zijn verwerkt in stappenplannen. Je volgt een schema en doet stapsgewijs wat er staat. Het is dus van belang dat je goed kunt lezen en zelfstandig kunt werken. Ook zijn er klassikale lesmomenten en er wordt regelmatig individueel een korte uitleg gegeven aan de vraagtafel. Op deze manier krijg je hulp als het nodig is en hoef je niet te wachten als je iets al beheerst of weet.

's Middags verlopen de lessen zoals alle andere leerlingen die hebben op CSG De Lage Waard. Je gaat met je eigen kleine klas van lokaal naar lokaal voor de overige vakken. Bij deze vakken krijg je ieder uur een andere (vak)docent. Op deze manier wen je rustig aan de overgang van de basisschool naar het vmbo en bereiden we je voor op de bovenbouw.

Criteria
Om toegelaten te kunnen worden in de Zorgklas gelden de onderstaande criteria:

  • Je hebt een ondersteuningsbehoefte die aansluit bij de werkwijze van de Zorgklas (zoals bij autisme)
  • Het verwachte uitstroomniveau (beschreven in het OPP) is op het niveau van de basisberoepsgerichte-of theoretische leerweg.
  • Er is een recent en geëvalueerd Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) opgesteld.
  • Er mag geen sprake zijn van ernstige gedragsprobelmatiek waardoor de leerling zelf of zijn/haar klasgenoten belemmerd wordt/worden in het leerproces en/of in de ontwikkeling.
  • De leerling beheerst de vaardigheden die genoemd staan in de checklist vaardigheden Zorgklas.
 
 
 
dlwp logo lwoozorgklas 3