CSG De Lage Waard

CSG De Lage Waard is een christelijke scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo en vwo waar iedereen welkom is. Vanuit twee locaties in Papendrecht helpen we jou het beste uit jezelf te halen. Kwaliteit staat daarbij bovenaan: wat we doen, doen we goed! Met een team betrokken docenten en een zeer breed onderwijsaanbod, zorgen we ervoor dat je je talent kunt ontdekken en ontwikkelen.

Van het praktisch ingestoken Talent XL vmbo tot en met onze Globe Science school: op CSG De Lage Waard krijg je de ruimte om te groeien op jouw manier. Kun je wat extra uitdaging gebruiken? Dan zijn er allerlei extra projecten op het gebied van kunst, ICT en techniek. Ook kun je je DELF-diploma halen (Frans), Cambridge Advanced Exam doen (Engels) of kiezen voor onze Talentlijn Sport. Waar jouw talent ook ligt: op CSG De Lage Waard ga je ermee aan de slag!

Heb je wat extra ondersteuning nodig? Dan kun je rekenen op goede begeleiding. Bijvoorbeeld op het gebied van dyslexie. Voor het vmbo is er een Zorgklas, waarin leerlingen in kleinere groepen worden voorbereid op de bovenbouw. Zo kan jij groeien, op de manier die bij jou past. Maar natuurlijk gaat het niet alleen om leren. We vinden het ook belangrijk dat je met plezier terugkijkt op jouw middelbareschooltijd. Daarom besteden we veel aandacht aan het voorkomen van pestgedrag en doen we veel leuke educatieve dingen met elkaar; zoals gezellige educatieve uitjes, buitenlandse reizen en werkweken.

CSG De Lage Waard biedt jou een stevige basis en heel veel mogelijkheden om met jouw talent aan de slag te gaan. Op CSG De Lage Waard ontdek je wat je kunt. En dat is vaak meer dan je denkt. Daardoor haal je niet alleen een mooi diploma, maar groei je als leerling én als persoon. Dat noemen wij: geslaagd groeien!

 

NexTech scholarship voor leerlingen atheneum 6

Felicitaties voor Colinda, Iris, Karlijn en Kyara uit atheneum 6 🎉 Zij ontvingen 2 juli bij Krohne een...

NexTech scholarship voor leerlingen atheneum 6

Rode loper voor geslaagden havo/vwo

Bij de diploma-uitreikingen deze week werden alle geslaagde leerlingen van onze locatie havo/vwo...

Rode loper voor geslaagden havo/vwo

Rookvrije school

'Dit terrein is rookvrij.' Deze tekst prijkt op een bord dat Kees de Ruijter (wethouder onderwijs) en Herman...

Rookvrije school

Hoera geslaagd!

Donderdag 4 juni was het nationale slaagdag. Vanwege het wegvallen van de examens door corona, is...

Hoera geslaagd!
dlwp logo lwoozorgklas 3 TalentXL logo CMYK jpeg delp logo meermavo 1   delp logo eigenkoers V2 los
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte worden in eerste instantie begeleid door hun mentor. De mentor voert gesprekken met de leerling en probeert helder te krijgen wat de hulpvraag is. De mentor neemt contact op met de ouders zodat de hulp op school en thuis goed op elkaar afgestemd wordt. Als de mentor zorgen blijft hebben over de leerling wordt hij/zij in de leerlingbespreking ingebracht. In het docententeam worden afspraken gemaakt over de aanpak in de les: wat werkt goed bij deze leerling.
 
Het docententeam kan in overleg met de zorgcoördinator mensen inschakelen die extra ondersteuning kunnen bieden of advies kunnen geven over de te kiezen aanpak.
Er kan een Begeleider Passend Onderwijs ingeschakeld worden om de leerling een aantal lessen te observeren en advies te geven over de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Als de problemen op school veroorzaakt worden door sociaal emotionele problematiek of problemen thuis kan een School Maatschappelijk Werker ingeschakeld worden. Verder zijn er mogelijkheden voor begeleiding door een RT-er of een faalangstbegeleidingstraject.
 
Indien de genomen maatregelen niet het gewenste effect opleveren en blijkt dat een leerling meer nodig heeft dan de reguliere zorg, kan hij/zij doorverwezen worden naar de W(erkGroep) P(assend) O(nderwijs).
In deze werkgroep zitten van beide locaties twee deskundige docenten/leerlingbegeleiders, een begeleider passend onderwijs  en de zorgcoördinatoren. In een maandelijks overleg worden de aangemelde leerlingen doorgesproken en van een advies voorzien. Dit advies wordt teruggekoppeld naar de mentor/leerjaarcoördinator. Tijdens de bespreking wordt de leerjaarcoördinator of de mentor uitgenodigd voor een nadere toelichting.
 
Indien er ook externe zorg nodig is dan kan de WGPO de desbetreffende leerling doorverwijzen naar het OST (OnderSteuningsTeam).
In het OST zitten: de orthopedagoge, de leerplichtambtenaar, de schoolmaatschappelijk werkers, Bureau Jeugdzorg, de schoolarts, Jeugdwerk, een leerlingbegeleider, de politie, een ambulant begeleider, de stagebegeleider en de zorgcoördinator. Zij kunnen, indien nodig, ook doorverwijzen naar andere externe zorginstanties.
 
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben naast de lessen kunnen deze, onder bepaalde voorwaarden, krijgen via een interne leerlingbegeleider. Deze heeft regelmatig contact met de leerling en biedt ondersteuning waar nodig.