Op de ledenvergadering van de schoolvereniging is verantwoording afgelegd door middel van een jaarverslag 2018. In de vergadering van het toezichthoudend bestuur is de jaarrekening 2018 met de goedkeurende accountantsverklaring vastgesteld. Van de jaarrekening zijn de meest informatieve bladzijden geplaatst. Als u de complete jaarrekening 2018 wilt ontvangen, kunt u telefonisch contact opnemen 078-6442040 of een mailbericht sturen naar admvzl@delagewaard.nl.