Op de ledenvergadering van de schoolvereniging is verantwoording afgelegd door middel van een jaarverslag 2016.
In de vergadering van het toezichthoudend bestuur is de jaarrekening 2016 met de goedkeurende accountantsverklaring vastgesteld. Van de jaarrekening zijn de meest informatieve bladzijden geplaatst.
Als u de complete jaarrekening 2016 wilt ontvangen, kunt u telefonisch contact opnemen met de school (078-6442040) of een mailbericht sturen naar admvzl@delagewaard.nl.