Opleidingen zoals de hotelschool, de opleiding voor toerisme en de opleiding IBL (International Business and Languages) vragen om een tweede moderne vreemde taal op het einddiploma havo of vwo. Frans als tweede moderne vreemde taal op niveau B1 of B2 is vaak verplicht.

Met een DELF-diploma kun je je kennis van de Franse taal en cultuur vastleggen en bovendien is het voor je CV en toekomstige carrière een toegevoegde waarde. Al vele jaren worden wereldwijd - naast andere taalexamens - de diploma's DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) door het Franse ministerie van Onderwijs aangeboden. Deze internationaal erkende diploma's certificeren het taalniveau Frans van buitenlandse studenten. Deze diploma’s komen overeen met het Europese Referentiekader van de Raad van Europa.

De training voor een DELF-diploma heeft betrekking op de vier taalvaardigheden: 

  • leesvaardigheid / lire
  • schrijfvaardigheid / écrire
  • spreekvaardigheid / parler
  • luistervaardigheid / écouter

Tijdens de training die wij op CSG De Lage Waard aanbieden, wordt uiteraard de doeltaal als instructietaal gebruikt. Tout en français, bien sûr!

Met het DELF B2 certificaat kun je ook in Frankrijk en andere Franstalige landen colleges volgen, zonder dat je van tevoren een taaltoets hoeft te doen.

Kortom, met een DELF-diploma beschik je over een officieel niveaucertificaat van je taalcompetenties. Je kunt hierdoor je competenties aantonen voor professionele, persoonlijke en universitaire doeleinden. Tot slot benut je al je kansen op de arbeidsmarkt (stage, werving, promotie, mobiliteit).

À bientôt!

logo delf dalf