Bij het vak Engels bereiden we onze leerlingen voor om op een hoog niveau in het Engels te kunnen functioneren, zowel in Engelstalige vervolgopleidingen als in een Engelstalige leef- en werkomgeving. Wij toetsen dit middels een internationaal erkend niveau (Cambridge certificate) en bereiden leerlingen hierop voor met als primair aandachtspunt de vier vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. De fce en cae exams vinden op school plaats en worden afgenomen door het Cambridge Exam Centre.

 

cambridge Engels