Op de Lage Waard vinden we het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt. Het tegengaan van pesten staat bij ons daarom hoog op de agenda. Sinds 2016 werken we met de pestaanpak van M5.pesten

Omdat we als volwassenen niet weten wat er allemaal op en om school gebeurt, is het voor leerlingen en ouders mogelijk om pesterijen en grensoverschrijdend gedrag van leerlingen vertrouwelijk te melden via de meldknop van M5.

Leerlingen die te vaak opvallen krijgen eerst de kans om daarmee te stoppen. Gaat het pesten door dan wordt de betreffende leerling daarop in de klas aangesproken. Hij of zij krijgt opnieuw de kans om zelf te stoppen, maar de leerling kan ook hulp vragen bij klasgenoten of een mentor. Zien we op basis van de meldingen dat het gedrag niet verandert, dan kijken we samen met deze leerling en zijn ouders of verzorgers naar maatregelen om het veiliger te maken. Dat kan betekenen dat een leerling meer structuur en minder vrijheden krijgt. Op school, maar wellicht ook daarbuiten. Wilt u meer weten, kijk dan op www.m5groep.com

M5