Deze site van CSG De Lage Waard is met voortdurende zorg en constante aandacht samengesteld en onderhouden. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website is puur informatief van aard. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie. Deze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door CSG De Lage Waard worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie en te goeder trouw geselecteerd voor u als gebruiker. CSG De Lage Waard geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

CSG De Lage Waard maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje die met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Niet alleen zijn cookies belangrijk om de website goed te laten functioneren, maar er zijn ook cookies waarvan de effecten niet direct zichtbaar zijn en wel van belang zijn om de juiste inhoud te publiceren op onze website zoals Google Analytics. Google Analytics verzamelt anonieme input van onze bezoekers over het gebruik van onze website die ons in staat stelt onze website beter aan te laten sluiten op de wensen van onze bezoekers. Google Analytics valt onder de categorie ‘Cookies van derden’. Deze cookies worden niet door ons zelf geplaatst, maar door derde partijen zoals Google. Ook de social media knoppen zoals Facebook en Linkedin behoren tot derde partijen. Als u het niet op prijs stelt dat er cookies worden geplaatst, dan kunt u de cookies eenvoudig uitzetten via uw browser.

Wanneer u gegevens aan ons doorgeeft door middel van een formulier, zoals de contactpagina van onze website, kunnen cookies worden ingesteld om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie.

CSG De Lage Waard garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Binnen CSG De Lage Waard wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. Zie hoofdstuk 4 van het privacyregelement welke persoonsgegevens wij vastleggen. De persoonsgegevens en vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in ons administratie- en leerlingenvolgsysteem Magister. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. U kunt een verzoek tot inzage indienen via AVG@delagewaard.nl, houdt u rekening met een verwerkingstijd van vier weken. In het privacyregelement staat beschreven hoe CSG De Lage Waard omgaat met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 

pdfPrivacyreglement CSG De Lage Waard

pdfInformatiebeveiligings- en privacybeleid

Persoonlijke informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.  Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, verwijdert de school deze gegevens. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met onze school via AVG@delagewaard.nl of onze Functionaris Gegevensbescherming Arnelieke de Bondt, a.debondt@goc-consultants.nl, GOC Consultants.

Het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een continu doorgaand proces. Zodra nieuwe informatie beschikbaar is, zal deze pagina worden aangevuld. Mocht u overige vragen hebben, mail dan gerust naar: info@delagewaard.nl