Deze site is met voortdurende zorg en constante aandacht samengesteld en onderhouden. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website is puur informatief van aard. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Deze website van CSG De Lage Waard bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door DLW worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie en te goeder trouw geselecteerd voor u als gebruiker. DLW geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.
 
CSG De Lage Waard garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.
 
Mocht u vragen hebben, mail dan gerust naar: info@delagewaard.nl