De school is gevestigd op twee locaties in Papendrecht (Vijzellaan en Burgemeester Keijzerweg). Dat is zo gegroeid door de verschillende fusies die in het verleden hebben plaats gevonden.

Het organogram van de school ziet er als volgt uit:   

organogram                 

 

Een aantal namen en functies noemen we bij name omdat zij veel contacten buiten de school hebben.

Directie

  • Dhr. K.A. Kloet, directeur-bestuurder  
  • Dhr. H. Hofman, sectordirecteur havo/atheneum (locatie Vijzellaan) 
  • Dhr. D.A. Visser, sectordirecteur vmbo (locatie Burg. Keijzerweg)
De sectordirecteuren zijn eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, het personeel en het onderwijskundige beleid op de locatie.

Afdelingsleiders

De afdelingsleiders dragen de dagelijkse verantwoordelijkheid over een deel van de leerlingen en docenten en staan onder directe verantwoordelijkheid van de sectordirecteur.

Vijzellaan  
Brugklassen en havo / atheneum 2  dhr. J.L. Beuzekom                  
Havo 3, 4 en 5  dhr. A.W. Verbeek
Vwo 3,  4, 5 en 6  dhr. S.J.  van der Vlies                                            
   
Burgemeester Keijzerweg  
Theoretische leerweg mw. K. de Ruijter
Onderbouw basis / kader mw. M.H. Kroos
Bovenbouw basis / kader dhr. P.A. Hoogendoorn

 

Coördinatoren

Onder leiding van de afdelingsleiders functioneren de coördinatoren. Dit zijn docenten die een aantal uren in de week veel praktische zaken ter hand nemen zoals ongeoorloofd verzuim, enz.

Vijzellaan  
Brugklassen en havo / vwo 2  mw. M. Dankers
Havo 3 , 4, 5  mw. M. Stam-Smit                                              
Vwo 3, 4, 5 en 6  dhr. A.W. Baardwijk
   
Burgemeester Keijzerweg  
Mavo klas 1 en 3  mw. A.F. de Keizer
Mavo klas 2 en 4  dhr.  V. Rutte
Onderbouw basis / kader  dhr. J. van den Berg
Bovenbouw basis / kader  dhr. C.G. van Gorsel

Locatiebeheerders

Op beide vestigingen geeft een persoon leiding aan het team van conciërges. De locatiebeheerders dragen de dagelijkse verantwoordelijkheid over het beheer van het gebouw, het dagelijkse onderhoud, enz. Zij staan onder de rechtstreekse leiding van de directeur-bedrijfsvoering.

Vijzellaan:
de heer A.G. Boer

Burg.Keijzerweg:
de heer A.G. Boer (tijdelijk)