cambridge Engels

Op De Lage Waard kan je in het examenjaar havo of vwo opgaan voor het Cambridge Advanced Exam (CAE). De docenten Engels begeleiden je richting het examen en regelen je inschrijving bij een exam centre, in Rotterdam.

In de pre-examen jaren wordt op een manier Engels gegeven die uitstekend aansluit bij de vaardigheden waarover je dient te beschikken voor het CAE. Het slagingspercentage onder onze leerlingen is altijd erg hoog.

In havo 4 en vwo 5 organiseert de sectie Engels in februari een voorlichtings-bijeenkomst. We maken dan inzichtelijk wat er van je gevraagd wordt op het examen. Dit doen we al zo ruim van tevoren vanwege twee redenen. Ten eerste geeft het je de tijd om in alle rust te kunnen overwegen of je daadwerkelijk wilt opgaan voor het examen. De tweede reden is dat je met veel meer focus je vaardigheden in de Engelse taal gaat ontwikkelen zodra je eenmaal geïnteresseerd bent geraakt in het examen.

In september van het examenjaar (vwo 6 of havo 5) beslis je definitief of je op wilt gaan voor het examen. Je schrijft je dan in en wordt aangemeld bij het exam centre in Rotterdam. Het gaat dus om een extern examen. De examenkosten bedragen ongeveer €220.

Dit is de begeleiding die je kunt verwachten:

  • Je docent geeft je een eerlijke prognose van je slagingskansen.

  • Je docent organiseert een proef-Speaking-test.

  • De schrijf -en spreekopdrachten in de pre-examenjaren zijn geënt op de vorm die Writing en Speaking in het CAE hebben.

  • Je docent regelt de administratieve handelingen die nodig zijn om je te registreren bij het exam centre.

We gaan nadrukkelijk uit van het principe dat jíj examen wilt doen en dat jíj dus flink aan de slag moet gaan om je voor te bereiden op het examen. We rekenen op een grote mate van zelfstandigheid en een uitstekende motivatie. Je schaft een examenbundel aan met oude examens en werkt daar zelfstandig uit. Je krijgt, zodra je geregistreerd bent voor het CAE, een strippenkaart waarmee je 5 reguliere lessen Engels mag missen. Je hebt dan de tijd om je op het CAE voor te bereiden.