Hieronder vindt u het anti-pestprotocol van CSG De Lage Waard. Het bevat de richtlijnen bij pestgedrag en voorwaarden en activiteiten die pesten kunnen voorkomen.

Het belangrijkste woord in de missie en visie van de CSG De Lage Waard is vertrouwen. We vinden het van groot belang een goede relatie met elke leerling te onderhouden. Dat kan alleen als er een basis is van vertrouwen. Bij pesten is dit vertrouwen op welke manier dan ook geschaad. Dit protocol is er op gericht om te voorkomen dat het vertrouwen geschaad wordt en als dit toch het geval blijkt te zijn, het vertrouwen van leerlingen in ons en tussen leerlingen onderling weer te herstellen. We volgen na een melding van pesten altijd het stappenplan dat in dit document beschreven wordt.

De acties die we ondernemen zijn niet statisch. Afhankelijk van alle andere ontwikkelingen binnen de school, zal ook het handelen rond pesten zich verder ontwikkelen. In dat geval zal dit protocol aangepast worden.

Annemarie de Gruijter, zorgcoördinator