Wanneer je nu op een andere school zit, kan je onder bepaalde voorwaarden na havo 3 of vmbo-tl 4 instromen in havo 4. Tijdens het open huis, jaarlijks in januari, kan je meer informatie krijgen over havo 4. Om je zo goed mogelijk te begeleiden bij de overstap naar onze school hebben we een intake procedure. Hierover kan je meer informatie krijgen bij de leerjaar coördinator van de havo bovenbouw. Verder vind je in onderstaand document de voorwaarden voor instroom in havo 4 wanneer je een overgangsbewijs havo 3-havo 4 hebt of een diploma vmbo-tl.