Nieuws

Procedure aanmelding nieuwe leerling

CSG De Lage Waard werkt nauw samen met de basisscholen om de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs goed te laten verlopen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen een goede start hebben, in de juiste klas terecht komen en hun draai snel weten te vinden. Daarom willen we graag weten wat de leerlingen nodig hebben. Onze collega’s bezoeken alle basisscholen om samen met de leerkrachten voor een soepele overgang te zorgen.

Wij ontvangen de aanmeldingsformulieren graag uiterlijk 15 maart 2019. U ontvangt van ons een bevestiging dat de aanmelding in behandeling wordt genomen. Rond 20 april 2019 ontvangt u definitief bericht over de plaatsing per post.

*Let op: de procedure tot toelating voor de zorgklas wijkt af van het bovenstaande.
Zie pdfZorgklas

Het is de bedoeling dat u zelf het aanmeldformulier invult en naar ons opstuurt naar- of afgeeft bij de administratie van de vestiging waar de leerling wordt aangemeld. Sommige basisscholen leveren de aanmeldformulieren collectief bij ons in. Vraag bij uw basisschool na wat de werkwijze is.

Voor nadere inlichtingen over de toelating tot de brugklas kunt u contact opnemen met:

• mw. M.H. Kroos, afdelingsleider basis/kaderberoepsgerichte leerweg onderbouw
• mw. K. de Ruijter, afdelingsleider theoretische leerweg onderbouw & TH klas
• dhr. J. van Beuzekom, afdelingsleider brugklas havo/vwo

• mw. A. de Gruijter-Lagendijk, zorgcoördinator vmbo, telefoon 078-6442020
• dhr. W. de Pundert, zorgcoördinator havo/vwo, telefoon 078-6442040

Aanmeldformulieren

 

Op deze pagina staan de aanmeldingformulieren voor het vmbo. De aanmeldingsformulieren voor havo &vwo kunt u hier downloaden.

 

 Opleiding

Document 

 brugklas pdfAanmeldingsformulier brugklas
   
zorgklas   pdfAanmeldingsformulier zorgklas
   
 overige leerjaren / opleidingen  pdfAanmeldingsformulier overige leerjaren