Procedure aanmelding nieuwe leerling brugklas

CSG De Lage Waard werkt nauw samen met de basisscholen om de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs goed te laten verlopen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen een goede start hebben, in de juiste klas terecht komen en hun draai snel weten te vinden. Daarom willen we graag weten wat de leerlingen nodig hebben. Onze collega’s bezoeken alle basisscholen om samen met de leerkrachten voor een soepele overgang te zorgen. 

Sommige basisscholen leveren de aanmeldingsformulieren collectief bij ons in. Vraag bij uw basisschool na wat de werkwijze is. Hieronder vindt u het aanmeldingsformulier voor de brugklas:

Voor nadere inlichtingen over de toelating tot de brugklas havo/vwo kunt u contact opnemen met:
Dhr. J. van Beuzekom, afdelingsleider brugklas havo/vwo, tel 078 6442040

Procedure aanmelding nieuwe leerling overige leerjaren

Het kan ook voorkomen dat uw kind in een ander leerjaar bij ons instroomt, hieronder vindt u het aanmeldingsformulier voor de overige leerjaren en de procedure voor instromen in havo 4:

Voor nadere inlichtingen over de toelating tot overige leerjaren kunt u contact opnemen met:

Dhr. J.L. van Beuzekom, afdelingsleider brugklassen en havo/vwo 2, tel 078 6442040
Dhr. A.W. Verbeek, afdelingsleider havo 3, 4 en 5, tel 078 6442040
Dhr. S.J. van der Vlies, afdelingsleider vwo 3, 4, 5 en 6, tel 078 6442040pdf