Procedure aanmelding nieuwe leerling brugklas

CSG De Lage Waard werkt nauw samen met de basisscholen om de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs goed te laten verlopen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen een goede start hebben, in de juiste klas terecht komen en hun draai snel weten te vinden. Daarom willen we graag weten wat leerlingen nodig hebben. Onze collega’s bezoeken alle basisscholen om samen met de leerkrachten voor een soepele overgang te zorgen. Sommige basisscholen leveren de aanmeldingsformulieren collectief bij ons in. Vraag bij jouw basisschool na wat de werkwijze is. Hieronder vind je het aanmeldingsformulier voor de brugklas:

Heb je vragen over de toelating tot de brugklas dan kun je contact opnemen met:
Dhr. J. van Beuzekom, afdelingsleider brugklas havo/vwo, tel 078 6442040

Procedure aanmelding nieuwe leerling overige leerjaren

Instromen vanaf klas 2?
Nieuwe leerlingen melden zich normaal gesproken aan voor 15 maart 2019. Is het je niet gelukt, zorg dan dat je dit zo snel mogelijk doet. Dit kan tot uiterlijk 1 juli 2019. We vinden het namelijk belangrijk dat we eerst kennismaken met elkaar en daar is tijd voor nodig. Hieronder vind je het aanmeldingsformulier voor de overige leerjaren en de procedure voor instromen in havo 4:

Heb je vragen over de toelating tot overige leerjaren dan kun je contact opnemen met:

Dhr. J.L. van Beuzekom, afdelingsleider brugklassen en havo/vwo 2, tel 078 6442040
Dhr. A.W. Verbeek, afdelingsleider havo 3, 4 en 5, tel 078 6442040
Dhr. S.J. van der Vlies, afdelingsleider vwo 3, 4, 5 en 6, tel 078 6442040pdf