Procedure aanmelding nieuwe leerling

CSG De Lage Waard werkt nauw samen met de basisscholen om de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs goed te laten verlopen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen een goede start hebben, in de juiste klas terecht komen en hun draai snel weten te vinden. Daarom willen we graag weten wat de leerlingen nodig hebben. Onze collega’s bezoeken alle basisscholen om samen met de leerkrachten voor een soepele overgang te zorgen.  Sommige basisscholen leveren de aanmeldformulieren collectief bij ons in. Vraag bij uw basisschool na wat de werkwijze is. Hieronder vindt u het aanmeldingsformulier voor de brugklas. 

Voor nadere inlichtingen over de toelating tot de brugklas kunt u contact opnemen met:

• mw. K. de Ruijter, afdelingsleider mavo onderbouw & mavo/havo brugklas, telefoon 078-6442020