Een school heeft het recht om op bepaalde onderdelen af te wijken van vakantie-indeling van het ministerie van OCW.

Vakantieschema 2017-2018

   van tot en met 
 herfstvakantie zaterdag 14 oktober 2017 zondag 22 oktober 2017 
 kerstvakantie zaterdag 23 december 2017  zondag 7 januari 2017 
 voorjaarsvakantie zaterdag 24 februari 2018  zondag 4 maart 2018
meivakantie zaterdag 28 april 2018 zondag 13 mei 2018
zomervakantie zaterdag 14 juli 2018 zondag 26 augustus 2018

Feestdagen / vrije dagen 2017 – 2018:

  • Vrijdag voor voorjaarsvakantie 23 februari 2018
  • Donderdag voor Goede Vrijdag 29 maart 2018
  • Goede Vrijdag 30 maart 2018
  • 2e Paasdag 2 april 2018
  • Koningsdag 27 april 2018
  • Hemelvaartsdag 10 mei 2018 (valt binnen de meivakantie)
  • Vrijdag na Hemelvaart 11 mei 2018 (valt binnen de meivakantie)
  • 2e Pinksterdag 21 mei 2018