Op de ledenvergadering van de schoolvereniging op 1 juni 2016 is verantwoording afgelegd door middel van een jaarverslag 2015.
In de vergadering van het toezichthoudend bestuur op 1 juni 2016 is de jaarrekening 2015 met de goedkeurende accountantsverklaring vastgesteld. Van de jaarrekening zijn de meest informatieve bladzijden geplaatst.
Als u de complete jaarrekening 2015 wilt ontvangen, kunt u telefonisch contact opnemen met de school (078-6442040) of een mailbericht sturen naar admvzl@delagewaard.nl.