28-03-2017

Wij zijn Henriette en Annelot uit ha1a en ha1d en hebben een interview met Leen Verweij gehouden. Veel leesplezier!

Wilde u altijd al directeur worden?

Nee, dat wilde ik niet toen ik kind was.

Waarom bent u op deze school gaan werken?

Omdat ik het leuke school vind, op een christelijke school wilde werken maar iedereen moet welkom zijn.

Heeft u ook op andere scholen gewerkt?

Ja, ik heb gewerkt op het MBO, mavo en een scholengemeenschap. Eerst als leraar dan als afdelingsleider ten slotte als afdelingsdirecteur en daarna heb ik een poos niet op scholen gewerkt. Toen ben ik wethouder geworden.

Heeft u vaak speciale taken?

Ja, ik geef geen les maar ik moet zorgen dat er goeie besluiten worden genomen en dat er genoeg geld is. Ik moet toestemming geven voor nieuw personeel. Ik moet overleg hebben met de gemeente en met andere scholen. Ook moet ik overleggen met de medezeggenschapsraad.

Wat voor vakken heeft u gegeven toen u nog leraar was?

Ik heb Nederlands en geschiedenis gegeven.

Heeft u nog een tip voor nieuwe brugklassers?

Ik denk dat een goede tip is dat je je best doet om vrienden te maken en dat je dingen durft vragen en vertellen aan mentor. Gebruik je hersens als het gaat over foto’s op social media. Zoek op wat je leuk vindt en waar je goed in bent zodat je later een leuke en goede baan krijgt.