Procedure aanmelding nieuwe leerling

Voor de toelating tot de brugklas werkt De Lage Waard met een schoolbrede toelatingscommissie. Zodra de aanmeldingsformulieren binnen zijn, bezoeken leden van deze commissie de basisscholen om alle aangemelde leerlingen te bespreken. Naast het toelichten van het advies dat de groep 8 leerkracht heeft gegeven, staan in deze gesprekken de leerlingen centraal. We vinden het belangrijk om de kennis over de leerlingen mee te nemen naar het vervolgonderwijs, zodat de leerlingen op een goede manier kunnen starten in onze brugklas.

Wij ontvangen de aanmeldingsformulieren graag uiterlijk 15 maart 2017. U ontvangt een bevestiging dat de aanmelding in behandeling wordt genomen. Aan het einde van de week van 18 april 2017, ontvangt u definitief bericht over de plaatsing.
*Let op: de procedure tot toelating voor de zorgklas wijkt af van het bovenstaande.
Zie pdfZorgklas

De aanmelding van leerlingen van de protestants-christelijke basisscholen in de regio West – Alblasserwaard (Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en de gehele ‘binnenwaard’) verloopt rechtstreeks via de basisschool. Voor leerlingen van alle andere basisscholen moeten de ouders/verzorgers zelf zorgen dat het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend toegezonden wordt naar de juiste locatie van onze school. Voeg daarbij een duidelijk leesbare kopie van een geldige Identiteitskaart of paspoort van de leerling(e).

Mocht de uitzonderlijke situatie zich voordoen dat het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overschrijdt, dan zullen de dossiers uit ons primaire voedingsgebied (de gemeenten uit de Alblasserwaard) met voorrang in behandeling worden genomen.

Voor nadere inlichtingen over de toelating tot de brugklas kunt u contact opnemen met:

  • dhr. J. van den Berg, brugklascoördinator vmbo BK, telefoon 078-6442020
  • mw. M. Dankers, brugklascoördinator havo/vwo, telefoon 078-6442040
  • mw. A.F.de Keizer, brugklascoördinator vmbo TL/TH, telefoon 078-6442020
  • dhr. W. de Pundert, zorgcoördinator, telefoon 078-6442020

Aanmeldingsformulieren

Op deze pagina staan de aanmeldingformulieren voor het vmbo. De aanmeldingsformulieren voor havo &vwo kunt u hier downloaden.

LET OP: De formulieren moeten volledig ingevuld en ondertekend per post worden gestuurd naar, of afgegeven op de vestiging waar de leerling voor wordt aangemeld, inclusief een duidelijk leesbare kopie van een geldige identiteitskaart of paspoort van de leerling(e).

Kijk voor de adresgegevens onderaan deze pagina.

 Opleiding

Document 

 brugklas  
   
zorgklas   
   
   
overige leerjaren / opleidingen