Procedure aanmelding nieuwe leerling

Voor de toelating tot de brugklas werkt De Lage Waard met een schoolbrede toelatingscommissie. Zodra de aanmeldingsformulieren binnen zijn, bezoeken leden van deze commissie de basisscholen om alle aangemelde leerlingen te bespreken. Naast het toelichten van het advies dat de groep 8 leerkracht heeft gegeven, staan in deze gesprekken de leerlingen centraal. We vinden het belangrijk om de kennis over de leerlingen mee te nemen naar het vervolgonderwijs, zodat de leerlingen op een goede manier kunnen starten in onze brugklas.

Wij ontvangen de aanmeldingsformulieren graag uiterlijk 15 maart 2017. U ontvangt een bevestiging dat de aanmelding in behandeling wordt genomen. In de periode half maart tot eind april nemen wij contact op met de docent van de basisschool van uw kind en doen wij een intake. Het doel hiervan is om uw kind volgend schooljaar een zo goed mogelijk start te geven. Aan het einde van de week van 18 april 2017, ontvangt u definitief bericht over de plaatsing.
 

De aanmelding van leerlingen van de protestants-christelijke basisscholen in de regio West – Alblasserwaard (Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en de gehele ‘binnenwaard’) verloopt rechtstreeks via de basisschool. Voor leerlingen van alle andere basisscholen moeten de ouders/verzorgers zelf zorgen dat het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend toegezonden wordt naar de juiste locatie van onze school.  Voeg daarbij een duidelijk leesbare kopie van een geldige Identiteitskaart of paspoort van de leerling(e).

Voor nadere inlichtingen over de toelating tot de brugklas kunt u contact opnemen met:

  • dhr. J. van den Berg, brugklascoördinator vmbo BK, telefoon 078-6442020
  • mw. M. Dankers, brugklascoördinator havo/vwo, telefoon 078-6442040
  • mw A.F. de Keizer, brugklascoördinator vmbo TL/TH, telefoon 078-6442020
  • dhr. W. de Pundert, zorgcoördinator, telefoon 078-6442020

Aanmeldingsformulieren

Op deze pagina staan de aanmeldingformulieren voor havo en vwo. De aanmeldingsformulieren voor het vmbo en brugklas tl / havo kunt u hier downloaden.

LET OP: De formulieren moeten volledig ingevuld en ondertekend per post worden gestuurd naar, of afgegeven op de vestiging waar de leerling voor wordt aangemeld, inclusief een duidelijk leesbare kopie van een geldige identiteitskaart of paspoort van de leerling(e).

Kijk voor de adresgegevens onderaan deze pagina.

Opleiding

Document 

brugklas  pdfAanmeldingsformulier brugklas 2017-2018
   
havo 4 en 5  pdfAanmeldingsformulier overige leerjaren havo-vwo 2017-2018
  pdfProfielkeuzeformulier h4 en h5 2017-2018
   
atheneum 4 pdfAanmeldingsformulier overige leerjaren havo-vwo 2017-2018
  pdfResultaten en vakkenkeuze a4 2017-2018
   pdfToelichting vernieuwde 2e fase studielast en lessen 2017-2018
   
atheneum 5 pdfAanmeldingsformulier overige leerjaren havo-vwo 2017-2018
  pdfResultaten en vakkenkeuze a5 2017-2018
   pdfToelichting vernieuwde 2e fase studielast en lessen 2017-2018
   
overige leerjaren / opleidingen pdfAanmeldingsformulier overige leerjaren havo-vwo 2017-2018